Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata
13. edycja / 25 Listopada - 2 Grudnia 2019
 

Witold Kon

Dyrektor festiwalu
Prezes Fundacji Cinema Art

Małgorzata Koziarska

Producent Grand Off

Zofia Zembrzuska

Redakcja katalogu

Mariusz Dobrzelak

Producent Grand Off

Tomasz Gajewski

Oprawa filmowa

Anna Reszka

Producent Grand Off

Tomasz Osóbka

Producent Grand Off

Monika Osóbka

Producent Grand Off

Ella Szczęk

Producent Grand Off

Marzena Frączak

Producent Grand Off

Marcin Grochowski

Producent Grand Off

Darek Adamski

Producent Grand Off

Iwona Nowakowska

Producent Grand Off

Zgłoś swój film do kolejnej edycji festiwalu:

Organizatorzy:

Dotacje:

   

Organizator:
Fundacja Cinema Art
ul. Puławska 61 / 02-595 Warszawa